DEN HAAG - De Tweede Kamer eist opheldering van minister Wouter Bos (Financiën) over de verklaring van het Instituut Financieel Onderzoek (IFO) over het onderzoek naar de woekerpolissen.

Deze beleggingsverzekeringen staan in een kwaad daglicht omdat er mogelijk hoge kosten aan verbonden zijn. In opdracht van Bos doet het IFO onderzoek maar de resultaten zijn al verscheidene keren vertraagd.

Vorige week toonde Bos zich zeer boos na een nieuwe vertraging. Volgens hem was de kwaliteit van het conceptrapport ver onder de maat. Oorzaken waren volgens hem onderschatting van de complexiteit van het onderzoek en het gebrek aan medewerking door verzekeraars.

Het IFO sloeg maandagavond terug. Volgens de onderzoekers is Bos steeds op de hoogte geweest van de moeilijkheden en schaadt de minister hun reputatie.

Niet haalbaar

Ze wijzen erop dat er te weinig informatie beschikbaar was van verzekeraars om het onderzoek goed uit te kunnen voeren. ,,De door de minister gewekte verwachting dat polishouders de onderzoeksresultaten kunnen betrekken op de eigen polis, is niet haalbaar. Dit was en is bekend bij het ministerie'', aldus Lammers.

De Kamer eiste juist dat consumenten met de onderzoeksresultaten in de hand zouden kunnen zien of ze een financieel product met te hoge kosten in huis hebben. ,,Namens en rugnummers, die willen we zien'', aldus SP-Kamerlid Ewout Irrgang dinsdag.

Probleem

Het IFO stelt dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de informatie die het aan Bos heeft geleverd en de visie die de minister vervolgens naar de Kamer stuurde. ,,Als de verklaring van het IFO klopt, heeft Bos een groot probleem'', aldus Irrgang en VVD-Kamerlid Weekers.

Het debat met Bos is waarschijnlijk later deze week.

Verzekeraars

De kritiek van Bos over de voortgang van het IFO-onderzoek is ook verzekeraars in het verkeerde keelgat geschoten. Ze vinden dat de minister ten onrechte de indruk heeft gewekt dat hun medewerking aan het IFO-onderzoek te wensen heeft overgelaten. "Dat is volstrekt onjuist", aldus de directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding, in een brief aan Bos.

De verzekeraars vinden juist dat ze, zelfs onder grote tijdsdruk, altijd antwoorden hebben gegeven op vragen van het IFO. "Mede omdat de reputatie van verzekeraars onder druk staat, hechten wij er sterk aan dat op dit punt geen misverstanden blijven bestaan", aldus Weurding.

Verliespolis

De stichting Verliespolis, die opkomt voor de belangen van polishouders, hoopt dat er een onderzoeksrapport komt, ondanks de vertraging. "We willen een feitenonderzoek, met namen en rugnummers. Uitstel mag niet leiden tot afstel", aldus een woordvoerder.