AMSTERDAM - De federatieraad van de FNV heeft de bezuinigingsplannen van het bestuur van de vakcentrale goedgekeurd. In een reactie trok de FNV Vrouwenbond zijn voornemen in om zichzelf op te heffen. Door het akkoord in de federatieraad zou de opvolger van de Vrouwenbond zijn stem in dat orgaan verliezen.

De vakcentrale FNV liet dinsdag weten dat de federatieraad ermee instemt 5,2 miljoen euro per jaar te bezuinigen. Door de reductie moeten circa zestig van de bijna 180 arbeidsplaatsen verdwijnen. De bezuiniging is nodig door een stagnerend ledenaantal en stijgende kosten. Bovendien heeft de vakcentrale geld verloren op de aandelenbeurs.

De federatieraad stemde er ook mee in om de subsidie aan de Vrouwenbond vanaf 2004 te schrappen. Bovendien honoreerde hij niet de eis van de Vrouwenbond om de opvolger van de bond, een vrouwennetwerk binnen de veertien bonden, een zetel in de federatieraad te geven. De raad is het hoogste orgaan van de vakcentrale. De voorzitters van de FNV-bonden hebben er zitting in.

Eerder was de Vrouwenbond er nog voorstander van zichzelf op te heffen en verder te gaan als netwerk binnen de FNV-bonden. Het ledenaantal van de Vrouwenbond loopt namelijk sterk terug omdat vrouwen niet tegelijkertijd lid willen zijn van twee bonden, die voor de sector en de Vrouwenbond.

Stemrecht

Maar door het vervallen van het stemrecht binnen de federatieraad wil de Vrouwenbond zichzelf niet opheffen. De Vrouwenvakbond heeft wel een stem in de raad. Door actief te blijven behoudt de bond die.

Op dit moment krijgt de Vrouwenvakbond van de vakcentrale .000 euro subsidie per jaar. Die is nodig, omdat de bond te weinig leden heeft om zichzelf te bedruipen.

De federatieraad stemde in met de bezuinigingen, maar plaatste wel een kanttekening bij het reductieplan van het centrale bestuur. De raad vindt dat de publieksvoorlichting en de voorlichting aan mensen in ondernemingsraden behouden moeten blijven. Het bestuur van de FNV gaat nu kijken waar het het geld hiervoor kan vinden.