ZWOLLE - Supermarktketen Aldi moet binnen vier weken een onderzoek beginnen onder het personeel naar onder meer de werkdruk. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald in een kort geding dat de CNV Dienstenbond had aangespannen tegen Aldi.

Volgens de voorzieningenrechter staat vast dat Aldi de vakbond in een eerder stadium mondeling én schriftelijk toezeggingen heeft gedaan over het onderzoek. Daarvoor zouden werknemers van de Aldi-vestigingen in Ommen en Groenlo worden geënquêteerd.

Later kwam Aldi terug op deze belofte. De vakbond begon daarop een kort geding, om te bewerkstelligen dat het onderzoek alsnog zou worden uitgevoerd. De rechtbank stelde CNV Dienstenbond maandag in het gelijk.

Dwangsom

De arbodienst van Aldi moet het onderzoek alsnog gaan uitvoeren. Als het daarvoor een vragenlijst gaat gebruiken, moet de dienst deze lijst vooraf met de bond bespreken. Die moet ook de gelegenheid krijgen om op- of aanmerkingen te maken.

Als het onderzoek klaar is, moeten de resultaten direct beschikbaar zijn voor de bond. Als stok achter de deur hanteert de rechter een dwangsom van 25.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 500.000 euro.

Werksituatie

De werksituatie bij de Aldi-winkels trok eind vorig jaar de aandacht van de bond na klachten van enkele leden. CNV Dienstenbond hield een enquête onder de eigen leden, waaruit naar voren kwam dat 90 procent van de werknemers de werkdruk bij Aldi te hoog vindt.

De voorzieningenrechter noemt die kwalificatie 'onjuist', aangezien de enquête slechts door 84 personen werd ingevuld, terwijl Aldi landelijk ongeveer 5000 mensen in dienst heeft.

CNV

CNV Dienstenbond is ondanks die terechtwijzing verheugd over de uitspraak. "De rechtbank onderstreept de waarde van een handtekening onder een akkoord tussen werkgever en werknemer'', stelt CNV-bestuurder Agostino Di Giacomo Russo. "Afspraken kunnen niet eenzijdig zonder geldige redenen worden opgezegd.''

De vakbond mag in contacten met de media niet langer uitingen doen als "uit een enquête is gebleken dat 90 procent van de werknemers die in dienst zijn bij Aldi lijden onder een te hoge werkdruk'', of woorden van die strekking.

Overtredingen leiden ook hier per geval tot een dwangsom van 25.000 euro met een maximum van 500.000 euro.