VOORBURG - De belasting over toegevoegde waarde (btw) is in bijna veertig jaar uitgegroeid tot de belangrijkste belasting voor het rijk.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De btw werd in januari 1969 ingevoerd. Inmiddels is de opbrengst voor de staat opgelopen van (omgerekend van guldens naar euro's) 2,5 miljard euro in 1969 tot 42,9 miljard euro in 2007.

Schommelden

Gemiddeld schommelden de jaarlijkse opbrengsten rond de 6,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Sinds de eeuwwisseling ligt dit percentage boven de 7.

In 1997 haalde btw de loonbelasting in als belangrijkste belasting voor het rijk. Inmiddels is de btw goed voor 32 procent van de belastinginkomsten, tegen 29 procent voor de loonbelasting. Met vennootschapsbelasting wordt 14 procent opgehaald en accijnzen zijn goed voor 8 procent.