DEN HAAG - Landbouworganisatie LTO roept protesterende melkveehouders zondag op de laatste blokkades op te heffen.

Volgens LTO is het niet de bedoeling dat melkveehouders die wel normaal hun melk willen leveren, financiële schade lijden en de dupe worden van deze acties.

Cees Romijn, vice-voorzitter van LTO Melkveehouderij, ziet mogelijkheden om met de zuivelverwerkers te praten. "We moeten voorkomen dat door de acties nog meer schade wordt geleden. Daar is niemand bij gebaat.''

Tegenstanders

Volgens LTO staat een grote meerderheid van de Nederlandse melkveehouders niet achter de protesten. Ze delen de zorgen over de kostprijs, maar zien blokkades niet als de beste manier om een hogere melkprijs af te dwingen.

65 procent van de Nederlandse melkveehouders is aangesloten bij LTO; gezamenlijk leveren ze 70 procent van de melk.