LONDEN - Groot-Brittannië gaat het pond sterling voorlopig niet vervangen door de euro. Deze boodschap gaf de Britse minister van Financiën Gordon Brown maandag aan het Lagerhuis. Volgens Brown voldoet zijn land nog maar aan een van de vijf economische criteria die de regering-Blair in 1997 voor deelname aan de Europese muntunie heeft geformuleerd.

Brown beloofde volgend jaar opnieuw naar de mogelijkheden voor de invoering van de euro te kijken en zal een nationaal referendum organiseren als dan wel aan alle criteria is voldaan.

Volgens onderzoek van de Britse regering, dat ongeveer 1800 pagina's beslaat, is alleen het financiële centrum van Londen klaar voor de introductie van de euro. Dit is onvoldoende om de euro aan het gehele Britse volk aan te bevelen.

Weinig flexibel

Het grootste probleem is dat de Britse economie en de economieën van de eurozone te weinig convergeren. Ook concludeert de regering dat de economieën op het Europese vasteland te weinig flexibel zijn om economische verandering teweeg te brengen. Doordat deze twee belangrijke economische criteria negatief uitpakken, zakt de euro op dit moment ook voor de toetsen met betrekking tot de effecten op de investeringen en de werkgelegenheid.

Het langverwachte besluit van de Britse regering betekent niet dat invoering van de euro in Groot-Brittannië van de baan is. Brown hield in het parlement een opvallend enthousiast pro-Europees betoog, wat hem op hoon van de oppositie kwam te staan. Volgens Brown zal deelname aan de euro zowel aan Groot-Brittannië als aan Europa ten goede komen. De voordelen voor het eigen bedrijfsleven zijn daarbij groter dan verwacht, zo zei in een volgepakt parlement.

Dit najaar zal de Labour-regering alvast wetgeving presenteren die voorziet in het houden van een volksraadpleging over de kwestie vlak voor of na de landelijke verkiezingen in juni 2006. Ze zal daarbij rekening moeten houden met stevige weerstand van de bevolking. Uit peilingen blijkt dat tweederde van de Britten wil vasthouden aan het pond sterling.