DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken houdt vast aan haar wetsvoorstel om alle huizen in Nederland te voorzien van "slimme meters", die bestaande gas- en elektriciteitsmeters gaan vervangen. Ze zegde maandag de Tweede Kamer toe, dat dit zal gebeuren in twee stappen.

Er wordt een begin gemaakt in nieuwbouw en grootscheepse renovatieprojecten, zoals regels van de Europese Unie voorschrijven. Voor de rest van het land wordt invoering pas verplicht als de meters nog 'slimmer' zijn.

De CDA-bewindsvrouw kwam daarmee tegemoet aan haar eigen partij en aan de PvdA. De Kamerleden Diederik Samsom (PvdA) en Jos Hessels (CDA) eisten dat de meters ook registreren hoeveel stroom de consument zelf levert aan het net, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak of nieuwe verwarmingsketels die ook stroom leveren.

Verbruik

De nieuwe 'slimme' meters zijn voortdurend op afstand uitleesbaar en bieden de leverancier van stroom en gas de mogelijkheid snel in te grijpen bij uitzonderlijk hoog gebruik. Ook gaan consumenten vaker informatie krijgen over hun verbruik.

Vooral als dat gepaard gaat met besparingstips kan dat leiden tot een daling in het verbruik. De 'slimme' meter heeft het ook in zich om de wasmachine automatisch aan te zetten op een moment dat een lager stroomtarief ingaat of om apparaten uit te zetten als die langdurig op 'stand by' staan.

Saldo

Minister Van der Hoeven was het niet eens met de Consumentenbond, die erop wees dat de nieuwe meters meer energie verbruiken dan de huidige en per saldo leiden tot een hoger verbruik. De nieuwe meters verbruiken 17 kilowattuur per jaar meer en dat staat niet in verhouding tot de mogelijkheden van besparing, aldus de CDA-bewindsvrouw.

Voordeel

VVD'er Halbe Zijlstra zei moeite te hebben met het verplichte karakter van de invoering en pleitte voor keuzevrijheid van de consument. Hij was sceptisch over de voordelen van de meter. SP'er Paul Jansen vond dat de slimme meter pas ingevoerd mag worden als hard te maken is dat de consument daar daadwerkelijk voordeel bij heeft.

Van der Hoeven zegde Wijnand Duyvendak (GroenLinks) toe, dat wetenschappers mogen proberen om in te breken in de computerapparatuur van de 'slimme' meter. Volgens Van der Hoeven moeten ze net zo goed beveiligd worden als het betalingsverkeer.