VOORBURG - Het aantal banen in Nederland groeit nauwelijks meer. In het eerste kwartaal van dit jaar nam de werkgelegenheid met 0,1 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is de kleinste groei sinds 1994.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend heeft gemaakt. De werkgelegenheid in het bedrijfsleven neemt steeds sterker af, terwijl de banengroei in de zorg en bij de overheid op een historisch hoog peil blijft.

Het aantal arbeidsplaatsen in de marktsectoren daalde in de eerste drie maanden met 91.000 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijk is het werk in de zorg en bij de overheid met 101.000 banen toegenomen. "Daarmee is er in het eerste kwartaal van 2003 nog net een totale groei gerealiseerd van 10.000 banen", aldus het CBS.

De grootste afname van de werkgelegenheid heeft het CBS geconstateerd in de industrie en in de financiële en zakelijke dienstverlening. In beide sectoren werden 31.000 banen minder geteld dan een jaar eerder. In de bouwnijverheid nam de werkgelegenheid eveneens snel af, met 13.000 arbeidsplaatsen.

In het tweede kwartaal van vorig jaar zag het CBS voor het eerst sinds 1994 de werkgelegenheid in de totale marktsector krimpen (met ). Sindsdien loopt het banenverlies steeds sterker op. In het eerste kwartaal van dit jaar werd nu ook in de deelsector handel, horeca en reparatie een banenverlies van 7000 genoteerd. Dat was sinds 1993 niet meer gebeurd.