DEN HAAG - De komende drie jaar verdwijnen meer dan tweehonderd verkooppunten van autogas. In verband met scherpere veiligheidseisen heeft staatssecretaris Van Geel van VROM een grote sanering in gang gezet, waarvoor 15 miljoen euro is gereserveerd.

Van Geel heeft gemeenten en provincies ingelicht over de sanering, zo liet het ministerie van VROM vrijdag weten. De LPG-stations voldoen niet meer aan de nieuwe normen. Ze staan te dicht bij woonhuizen. In totaal zijn er 2200 LPG-verkooppunten.

Waarschijnlijk zullen vanaf 2006 nog eens driehonderd LPG-stations moeten verdwijnen, omdat dan nog meer nieuwe veiligheidseisen gaan gelden.