DEN HAAG - Nederland staat er in vergelijking met andere Europese landen goed voor. De Nederlandse economie groeit harder, de inflatie en werkloosheid zijn lager en de overheidsfinanciën zijn solide.

Dat staat in het Financieel Jaarverslag 2007, dat minister Wouter Bos van Financiën woensdag, de jaarlijkse Verantwoordingsdag, naar de Tweede Kamer stuurt.

Volgens het Financieel Jaarverslag hebben economie en financiën zich vorig jaar beter ontwikkeld dan vooraf was voorzien. De overheidsbegroting vertoonde een overschot van 0,4 procent van het bruto binnenlands product, terwijl op 0,2 procent was gerekend. De staatsschuld kwam uit op 45,4 procent, twee miljard minder dan de 47,9 procent die verwacht werd.

Werkloosheid

De economische groei bedroeg vorig jaar 3,5 procent, een half procent meer dan eerder geraamd. Het aantal mensen met betaald werk bereikte in het vierde kwartaal een record. De werkloosheid daalde tot 4,5 procent. Een krappere arbeidsmarkt was de keerzijde van de medaille. Die leidde vorige jaar echter nog niet tot hoge loonstijgingen.

Nederland kan deze uitgangspositie volgens Bos goed gebruiken omdat zich in 2007 ook risico's begonnen af te tekenen. In de zomer brak de kredietcrisis uit. Ook begon de waarde van de euro ten opzichte van de dollar sterk te stijgen en werden de grondprijzen flink hoger. Het is volgens Bos nog niet duidelijk welke effecten dat alles heeft op de Nederlandse economie.

Verrassingen

Volgens Bos hebben zich vorig jaar geen verrassingen voorgedaan bij het financieel management van het Rijk. De bedrijfsvoering is beheerst verlopen en er zijn geen nieuwe grote problemen opgetreden. De rechtmatigheid van de uitgaven was hoog. Maar bij Defensie en de Belastingdienst blijft de bedrijfsvoering aandacht vragen.

Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, vindt plaats sinds het jaar 2000, telkens op de derde woensdag in mei. Het kabinet verantwoordt zich dan voor het gevoerde beleid in het jaar ervoor. Alle departementen sturen een jaarverslag naar de Kamer. Ook de Algemene Rekenkamer laat haar licht schijnen over het kabinetsbeleid.

Dit jaar heeft het evenement een iets andere opzet. Zo komt premier Jan Balkenende woensdag voor het eerst met een Algemene Verantwoordingsbrief. De kritiek in afgelopen jaren was dat Verantwoordingsdag te veel gericht was op cijfers en details en te weinig op politieke hoofdlijnen.