DEN HAAG - Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werknemers van een sociale werkplaats vaker bij een gewoon bedrijf gaan werken. Rutte neemt daarmee een advies over van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

De staatssecretaris wil in september met plannen komen voor de doorstroom van gehandicapten die onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW) vallen. Dat zei hij woensdag bij de aanbieding van het advies van de RWI. De raad maakte de hoofdlijnen van het advies al in maart bekend.

Probleem bij de huidige sociale werkplaatsen is dat mensen amper doorstromen naar een gewone baan. Van de ongeveer 90.000 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten die onder de WSW vallen, werkt slechts een verwaarloosbaar klein deel onder begeleiding bij een gewone werkgever.

Rutte deed een oproep aan werkgevers om deze mensen in dienst te nemen. Op dit moment krijgen werkgevers tussen de 23.000 en 29.000 euro subsidie per jaar als zij een gehandicapte die onder de WSW valt in dienst neemt. Ook hoeven zij het loon niet door te betalen als de werknemer ziek wordt en krijgen zij geen boete als de gehandicapte in de WAO terecht komt.

De staatssecretaris wil verder dat het budget van 2 miljard euro voor de Wet sociale werkvoorziening niet wordt verlaagd.