DELFT/CULEMBORG - De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen volgend jaar loonsverhogingen praktisch achterwege laten. "De loonstijging zal wat mij betreft sterk richting nul moeten", zei voorzitter J. Schraven van VNO-NCW woensdag.

Zijn collega H. de Boer van MKB-Nederland ziet in het CAO-overleg geen enkele ruimte voor een structurele loonsverhoging. Volgens hem zijn gezien de economisch barre tijden alleen eenmalige uitkeringen nog mogelijk, zoals dit jaar in de CAO voor de metaalnijverheid is afgesproken.

De voorzitter van de organisatie voor middelgrote en kleinere ondernemingen verwacht niet dat werkgevers en werknemers binnenkort op centraal niveau afspraken maken over de loonontwikkeling. "Alleen als de vakbeweging bereid is tot het afspreken van een loonstijging van 0 procent, zetten wij onze handtekening onder een centraal akkoord."

De MKB-voorzitter heeft een slecht gevoel overgehouden aan het centraal akkoord dat werkgevers en vakcentrales vorig jaar sloten. "De afspraak was dat de lonen zich binnen een bandbreedte van 0 tot 2,5 procent zouden ontwikkelen dit jaar. De gemiddelde loonstijging zit echter meer tegen de 2,5 procent aan dan dat we ergens in het midden zijn uitgekomen."

Al twee jaar lang pleit MKB-Nederland voor het hanteren van de nullijn in de loonontwikkeling. "De vakbeweging viel in 2001 over ons heen, omdat we zeiden dat er geen ruimte was voor structurele loonsverhogingen. De economie draaide toen nog een stuk beter dan nu, maar onze concurrentiepositie was al aan het verslechteren en nu zitten we met de ontslagen", aldus De Boer.

Ook Schraven is ontevreden over de resultaten van het CAO-overleg met de vakbonden in de afgelopen jaren. "Zo zijn de loonkostenstijgingen in de periode 1998-2002 echt te hoog geweest. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. We hebben onszelf uit de markt geprijsd."