AMSTERDAM - De Nederlandse economie koelt af door een afzwakkende export. "De internationale omgeving verslechtert", aldus econoom Joost Beaumont van Fortis, doelend op de haperende Amerikaanse economie en de dure euro. Verder speelt de afnemende gasproductie een rol.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt donderdag cijfers bekend die inzicht geven hoe de Nederlandse economie ervoor staat. Op de rol staan het bruto binnenlands product (bbp) en de banengroei over het eerste kwartaal. Ook publiceert het CBS de nieuwste inflatiecijfers.

Elf door persbureau Reuters geraadpleegde economen denken dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal met een magere 0,3 procent is gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal. In dat kwartaal steeg het bbp nog met 1,2 procent op kwartaalbasis en 4,4 procent op jaarbasis. Voor het eerste kwartaal van 2008 komen de economen op een groei van 3,8 procent op jaarbasis.

Export

Vorige week bleek al dat de uitvoer van exportkampioen Duitsland afzwakt. De vraag uit de andere eurolanden nam af en de uitvoer daalde met 0,5 procent ten opzichte van een maand eerder. Ook Nederland exporteert vooral naar landen in de eurozone.

Een ander negatief effect op de economie is de lagere gasproductie in Nederland in de afgelopen maanden. Volgens econoom Nico Klene van ABN Amro heeft dit te maken met de relatief koude winter in de tweede helft van 2007. "In het derde en vierde kwartaal was het weer aan de koude kant. Dat heeft de energieafzet opgestuwd waardoor de groeicijfers heel hoog werden."

Geen recessie

Bang voor een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp, zijn de meeste economen niet. De fundamenten van de Nederlandse economie zijn stevig volgens Beaumont van Fortis. "De werkloosheid is laag en de bedrijfswinsten zijn goed." Mede daardoor blijven volgens de econoom de binnenlandse bestedingen groeien.

"De krappe arbeidsmarkt leidt tot loonstijgingen, die een positief effect hebben op de uitgaven van consumenten." Hoewel het consumentenvertrouwen in april het laagste niveau bereikte sinds de zomer van 2003, blijft de consument de portemonnee trekken.

Eurozone

Tegelijk met de Nederlandse groeicijfers publiceert het Europees bureau voor de statistiek Eurostat donderdag de groeicijfers van de eurozone. Economen gaan uit van een groei van 0,5 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor, toen de groei 0,5 procent bedroeg. Op jaarbasis is de euro-economie volgens de economen 1,9 procent groter geworden, tegen 2,2 procent in het vierde kwartaal.

Cijfers over de industriële productie wezen woensdag op een groeivertraging in de eurozone. Door de dure euro en de teruglopende wereldeconomie staat de export onder druk. Een lagere productie van consumentengoederen maakte de vooruitzichten nog wat grimmiger.