DIEMEN - Ruim de helft van de bedrijven en instellingen in Nederland heeft grote problemen met het vinden van geschikt personeel. De komende jaren verwachten zelfs acht op de tien organisaties moeite te hebben de juiste mensen te vinden.

De problemen zijn het grootste in de industrie en de zorg.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsmarktverkenning van uitzendorganisatie Randstad. Voor het onderzoek zijn 580 personeelfunctionarissen van bedrijven met meer dan vijf werknemers ondervraagd.

Werven

Het percentage bedrijven dat problemen heeft met het werven van mensen is toegenomen van 41 in 2006 tot 54 in 2007. Werkgevers vinden dat het sollicitanten vaak ontbreekt aan de juiste instelling.

Jongeren van nu zijn minder gedreven dan vorige generaties, vindt 64 procent. De helft meent dat mensen in het algemeen minder gemotiveerd overkomen.

Origineel

Om de vacatures toch opgevuld te krijgen, proberen bedrijven nu via meer verschillende kanalen mensen te werven. Maar volgens directeur Jan Vermeulen van Randstad Nederland moeten bedrijven origineel te werk gaan.

"Er is nog voldoende arbeidspotentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat kan alleen ingezet worden als er ruimte komt aan de onderkant van de carrièreladder."