AMSTERDAM - Nuon gaat deze zomer de prijzen voor energie weer verhogen. Het energieconcern ziet zich daartoe genoodzaakt door hogere kosten als gevolg van de opgelopen prijzen voor de grondstoffen olie, gas en kolen.

Financieel directeur Doede Vierstra zei dat woensdag in een telefonische toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf.

"Doordat onze inkoopkosten oplopen, verwachten we voor de rest van dit jaar een opwaartse prijsdruk", aldus Vierstra. Eerder kondigde concurrent Essent al prijsverhogingen aan.

Nuon zag de nettowinst in het eerste kwartaal met bijna een kwart dalen vergeleken met een jaar eerder, tot 245 miljoen euro. Hogere inkoopkosten leidden tot lagere winstmarges. Daarnaast liepen de operationele kosten met 60 miljoen euro op.

België

"Met name door de intensivering van de marktactiviteiten in België en Nederland", zei Vierstra. "Daardoor hebben we onze klantpositie kunnen vasthouden."

De omzet kon in het voorbije kwartaal met 6 procent stijgen tot ruim 1,8 miljard euro. Door het koude weer verkocht het concern meer gas.

Schulden

Nuon verwacht dit jaar door toegenomen investeringen in de schulden te komen. Netto had het bedrijf aan het einde van het eerste kwartaal nog 192 miljoen euro in kas, vergeleken met 293 miljoen euro aan het einde van 2007. "Vooral doordat we investeren in grote projecten als de Magnum-elektriciteitscentrale", verklaart Vierstra. "Vanaf nu lopen de kosten flink op."

Nuon heeft voor de komende jaren een investeringsprogramma van 5 miljard euro gepland. Een belangrijk deel daarvan, 1,5 miljard euro, wordt uitgetrokken voor de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven.

Structuur

Het bedrijf heeft de structuur rond voor de twee bedrijven die ontstaan na splitsing van Nuon in een netwerk- en een leveringsbedrijf. De werknemers zijn verdeeld. De van Shell afkomstige Peter Molengraaf (43), die sinds 2005 bij Nuon werkt, is benoemd tot directievoorzitter van het te vormen netwerkbedrijf.

Dit bedrijf, Continuon, gaat ruim 5000 medewerkers tellen en heeft naar verwachting een jaaromzet van ongeveer 1,3 miljard euro.

Peter Erich

Bestuurder Peter Erich, die onder meer commerciële en operationele activiteiten in Nederland onder zijn hoede had, verlaat Nuon per 1 juli en wordt door de op handen zijnde splitsing niet vervangen. De raad van bestuur van Nuon bestaat dan nog uit twee man: topman Øystein Løseth en financieel directeur Vierstra.

Nuon kan nog altijd niets zeggen over de te verwachten kosten die met de splitsing gepaard gaan. "Een belangrijk deel zal samenhangen met de splitsing van het technische systeem", aldus Vierstra.

Aandeelhouders

Het Nuon-bestuur voert gesprekken met aandeelhouders en commissarissen over de toekomst van het bedrijf na de splitsing, die volgens de wet in 2011 een feit moet zijn. De te kiezen strategie betreft vooral het commerciële productie- en leveringsbedrijf.

De opties zijn dat Nuon zelfstandig verder gaat, samenwerkt met een of meer internationale partijen of fuseert. "We willen tot een conclusie komen, waarbij iedereen op één lijn zit", aldus Vierstra. "Midden dit jaar hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven."