DEN HAAG - Vakbonden en werkgevers zijn boos op staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën omdat hij volgens hen individueel bijsparen voor prepensioen onmogelijk maakt. Ze vinden dat hij daarmee eerdere afspraken schendt.

Het gaat om werknemers die in het verleden een prepensioen hebben opgebouwd. Volgens De Jager telt dat mee bij de bepaling van het oudedagspensioen. Maar volgens werkgevers en vakbonden is eerder afgesproken dat het al opgebouwde prepensioen zou worden ontzien.

In een vrijdag verstuurde brief doet de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en bonden, een "dringend beroep" op De Jager om zijn standpunt te heroverwegen. De brief lekte dinsdag uit via de Volkskrant.

Akkoord

In 2004 sloot het kabinet met de sociale partners een akkoord over het afschaffen van vut en prepensioen. Voor deze regelingen zou niet meer met fiscale hulp gespaard kunnen worden. Werknemers die voor 1950 zijn geboren, werden ontzien.

Wie jonger is kan nog wel eerder met werken stoppen, maar krijgt een lager pensioen. Pensioenfondsen bieden mogelijkheden om bij te sparen voor het prepesioen. De Jager merkt dit nu echter aan als dubbele pensioenopbouw. Hij wil het individueel bijsparen voor prepensioen niet toestaan, althans niet met fiscale hulp.

Respecteren

Volgens de Stichting van de Arbeid staat dat haaks op eerdere toezeggingen van minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken, de voorganger van Piet Hein Donner. Ze citeren uit een brief van De Geus uit juni 2005. Daarin staat dat het kabinet de "met sociale partners gemaakte afspraak prepensioenaanspraken" zal respecteren.

De Stichting van de Arbeid heeft zich over deze kwestie al eerder tot De Jager gewend, maar die reageerde afwijzend. In de brief van vrijdag noemen sociale partners dit "buitengewoon teleurstellend". Ze dringen aan op een gesprek met de CDA-staatssecretaris.

SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt wil schriftelijk opheldering van De Jager en minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner over het conflict met sociale partners. Ook PvdA-Kamerlid Paul Tang wil nadere informatie van het kabinet.