UTRECHT - Op de financiële markten zijn alle ogen deze week gericht op Frankfurt. Iedereen rekent erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag de rente verlaagt. De grote vraag is zoals altijd hoe groot de verlaging zal zijn.

Bekijk hier de video

Het belangrijkste rentetarief in de eurolanden - de zogeheten herfinancieringsrente voor leningen aan commerciële banken - ligt nu op 2,5 procent. De laatste keer dat de ECB tot een renteverlaging besloot, was in maart. De bank bracht het tarief toen omlaag met 0,25 procentpunt.

De kans dat de rente komende donderdag verder zal dalen is levensgroot, zegt Bernard Walschots, rentestrateeg bij de Rabobank. De Europese economie zit in het slop en kan een renteverlaging dus wel gebruiken. Een verlaging maakt geld lenen goedkoper en kan daardoor de economie een impuls geven.

De ECB laat zich in haar rentebesluiten formeel alleen leiden door de inflatie, die beneden de 2 procent moet blijven. Op dit moment is dat nog maar net het geval. Uit cijfers die het Europese bureau voor de statistiek maandag bekendmaakte, blijkt dat de inflatie momenteel op 1,9 procent ligt. Puur vanuit het oogpunt van inflatiebestrijding lijkt er dus nog niet veel ruimte om tot een verlaging over te gaan.

Volgens Walschots is het psychologisch echter makkelijker om het nu wel te doen. "Je kunt wel kijken naar de inflatie van dit moment, maar je moet ook kijken naar wat er op lange termijn gaat gebeuren. De algehele toestand van de economie speelt natuurlijk altijd een rol in een rentebesluit."

"Op dit moment gaat het niet al te best. Er bestaat de nodige onzekerheid en in een land als Duitsland gaat het ronduit slecht. De economie stagneert en dat kan er op termijn toe leiden dat de inflatie verder daalt. Verder speelt de koers van de euro mee. Ten opzichte van de dollar is de koers van de Europese munteenheid dit jaar al meer dan 15 procent gestegen. Een sterke euro maakt Europese producten duurder en dat is weer slecht voor de export, terwijl producten uit het buitenland voor ons weer goedkoper worden."

De vraag die bedrijven en beleggers op dit moment vooral bezighoudt, is dan ook niet òf, maar hoe sterk de rente deze week omlaag gaat. Een verlaging van 0,5 procentpunt behoort tot de mogelijkheden, maar de ECB heeft in het verleden laten zien - zie het rentebesluit van maart - niet altijd zulke sprongen te maken.

Een van de redenen om de rente opnieuw met slechts een 0,25 procentpunt te verlagen is de koers van de euro. De munteenheid maakte na haar introductie begin 1999 een sterke koersdaling door, maar is intussen weer helemaal opgekrabbeld. "De ECB zit er niet zo mee dat de euro de afgelopen tijd sterk in waarde is gestegen. Eigenlijk zit de munt op een heel normaal niveau, wordt in Frankfurt gezegd", aldus Walschots.

Een ander argument dat voor een niet al te forse verlaging pleit, zijn de vooruitzichten voor de economie in de eurozone. De ECB verwacht dat de economie zich in de tweede helft van dit jaar zal herstellen. "Waarom zou je de rente dan nu zo sterk verlagen? Een rentebesluit dat nu wordt genomen heeft pas over een jaar effect. Daarom zou je nu ook voor een verlaging van 0,25 procentpunt kunnen kiezen", aldus Walschots.

Tot slot speelt de volgens de rentestrateeg de groei van de geldhoeveelheid mee. Die is in de eurozone op dit moment erg hoog. Op termijn zou dat weer tot inflatie kunnen leiden. De ECB gaat ervan uit dat inflatie kan ontstaan als de hoeveelheid geld die in omloop is te snel toeneemt ten opzichte van de groei van de economie.

Teuro

Op dit moment is van toenemende inflatie in elk geval geen sprake, integendeel. De angst dat de prijzen zelfs omlaag gaan, waardoor mensen hun aankopen gaan uitstellen in de hoop op nog lagere prijzen, is volgens Walschots ongegrond. "Waarschuwingen dat deflatie op de loer zou liggen, zie ik meer als een modeverschijnsel. Vorig jaar, toen men met de euro ging betalen, schreeuwde iedereen moord en brand omdat de prijzen zo snel zouden stijgen. In Duitsland spraken ze toen van de 'teuro', een samenvoeging van euro en teuer, het Duitse woord voor duur. Hoe kun je dat nu weer verenigen met deflatie?"