DEN HAAG - Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) heeft dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van de Nederlandse Spoorwegen aangedrongen op een beperkte loonmatiging voor de topmannen van het spoorbedrijf. Bovendien wil ze dat eventuele bonussen alleen aan objectief vast te stellen prestaties van het spoorbedrijf worden gekoppeld.

Dat heeft de VVD-bewindsvrouw dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten. Die ageerde in maart heftig tegen de bonussen die de NS-directie vorig jaar bovenop het vaste salaris kreeg, terwijl het spoorbedrijf in de ogen van de politici onder de maat presteerde.

Vierhonderdduizend euro

Financieel directeur M. Niggebrugge ontving vorig jaar een extra beloning van ruim 86.000 euro bovenop zijn salaris van 406.000 euro. Commercieel directeur B. Meerstadt kreeg een bonus van een kleine 20.000 euro bovenop zijn jaarlijkse beloning van ruim .000 euro.

Schultz van Haegen wilde van de raad van commissarissen weten "op grond waarvan de variabele beloning destijds tot stand is gekomen". In de toekomst moet zo'n prestatiebeloning in ieder geval aan concrete resultaten worden gekoppeld, zoals verbetering van de treindiensten of het terugdringen van het ziekteverzuim.

Matiging

Verder drong de vertegenwoordiger van Schultz aan op "een gematigde loonontwikkeling", omdat de NS een publieke voorziening levert en niet op aarde is om winst te maken. De staatssecretaris benadrukt in haar brief aan de Kamer dat uiteindelijk de commissarissen verantwoordelijk zijn voor de beloning van de directie. Zij kan als enige aandeelhouder wel op loonmatiging aandringen.

Een woordvoerster van de NS liet weten dat de variabele beloning van de directie al afhangt van de prestaties van het bedrijf. "Het gaat dan bijvoorbeeld om het reizigersvervoer, de financiële resultaten of om de ontwikkeling van de stations of ander vastgoed." Daarnaast benadrukte ze dat de raad van commissarissen de hoogte van de beloning bepaald.

Gemiddelde

W. Meijer, voorzitter van de raad van commissarissen: "Er wordt voor de vaststelling van de vaste en variabele beloning van de directie gekeken naar met NS vergelijkbare ondernemingen onder andere qua omzet, aantal personeelsleden, complexiteit en verantwoordelijkheden. Wij willen hierbij niet tot de voorhoede behoren, maar richten ons op het gemiddelde van deze groep."

Koppeling

De reizigersvereniging Rover wil dat inkomsten van de NS-top worden gekoppeld aan de vervoersprestaties van het bedrijf. "Maar veel storingen op het spoor zijn te wijten aan railbeheerder ProRail. Het is daarom lastig vast te stellen hoe de inkomsten zich moeten verhouden tot de prestaties", zei een woordvoerder. De CNV Bedrijvenbond wil ook dat de beloning van de NS-directie afhangt van de prestaties van de vervoerder.