DEN HAAG - Het kabinet laat zich niet in de kaart kijken of de aanschafbelasting (bpm) op nieuwe auto's geheel of gedeeltelijk verdwijnt in ruil voor de kilometerheffing.

Volgens drie planbureaus zou het schrappen van de bpm nadelig zijn voor de economie en de rijksbegroting.

De Jager

De meest betrokken bewindslieden wilden vrijdag na de wekelijkse ministerraad niet vooruitlopen op een besluit dat over twee weken wordt verwacht. We moeten ernaar kijken. Maar ik heb geen vooringenomen standpunt over de bpm", zei staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën).

Zorgvuldigheid gaat voor haastige spoed, aldus minister Camiel Eurlings van Verkeer. "We moeten het financieel ook rond krijgen", zei hij wel.

Aanleiding van hun uitlatingen is een uitgelekt rapport van het Centraal Planbureau, het Milieu en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau.

Milieu

De omzetting van de bpm is gunstig voor milieu en verkeersveiligheid, maar "lijkt niet op te wegen tegen het verlies van maatschappelijk nuttige mobiliteit en accijnsderving".

Naarmate de kilometerprijs hoger is, worden immers steeds vitalere delen van de mobiliteit ontmoedigd, is te lezen in het rapport.

Rijksbegroting

Volgens de onderzoekers zal de omzetting in één keer van de bpm ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de rijksbegroting. Een geleidelijke omzetting dempt dat effect.

De autobranche wil helemaal af van de bpm in ruil voor de heffing, benadrukten de Bovag en RAI Vereniging vrijdag nog eens.

Kilometerheffing

Het kabinet wil de kilometerheffing vanaf 2011 gefaseerd invoeren. De wegenbelasting verdwijnt in ruil daarvoor. Of dat ook gebeurt met de bpm, is nog in discussie.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Eurlings de planbureaus gevraagd naar de effecten van het omzetten van de bpm te kijken.