ROTTERDAM - Twee derde van de docenten in het mbo, hbo en aan de universiteit ondervindt geregeld moeilijkheden bij de begeleiding van stagiairs. Het schort volgens de docenten nogal eens aan de begeleiding vanuit stagebedrijven, maar ook de motivatie en het kennisniveau van studenten is soms problematisch.

Dit blijkt uit het Nationaal Stage Onderzoek Docenten 2008 van stagebemiddelaar Stageplaza.nl, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Aan het onderzoek deden 615 docenten mee, merendeels uit het hbo.

Van de docenten geeft 66 procent aan wel eens slechte ervaringen te hebben gehad met stagiairs. In 28 procent van de gevallen ligt dat aan het feit dat de stagiair voortijdig stopte met de stage.

Werkdruk

Een kwart van de docenten ondervindt ook steeds meer problemen bij het plaatsen van stagiairs. Dat zou vooral te wijten zijn aan toenemende werkdruk in verscheidene branches. Daardoor zou er minder ruimte zijn voor stagiairs. Maar soms komt het ook door een slechte sollicitatiebrief of cv van de stagiair zelf.

Bijna de helft van de docenten zegt vervelende ervaringen te hebben gehad met stagebedrijven. Het gaat dan om slechte begeleiding van de stagiairs. Sommige leraren vinden ook dat hun student als invalkracht werkt en alleen de routineklusjes mag doen.

Aansluiting

Het merendeel van de docenten (72 procent) meent dat het onderwijs wel goed aansluit op de wensen van de stagebedrijven, 17 procent denkt van niet en de rest weet het niet.

De docenten besteden gemiddels drie uur per maand aan begeleiding van hun stagiairs. Bijna de helft (44 procent) zegt van de onderwijsinstelling te weinig tijd te krijgen voor stagebegeleiding.