RIJSWIJK - De 61-jarige oud-Unilevertopman Antony Burgmans gaat leiding geven aan een nieuwe commissie die het bedrijfsleven moet aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Het ligt in de bedoeling dat aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen een bijdrage gaan leveren aan mvo, of wel het rekening houden met internationale normen rond milieu, vakbondsrechten en mensenrechten bij de bedrijfsvoering.

Er komt onderzoek naar de manier waarop dit het beste kan, en Burgmans wordt de voorzitter van de zeskoppige commissie die de kwaliteit daarvan moet bewaken. Het onderzoek moet in oktober van dit jaar klaar zijn.

Motie

De Tweede Kamer had in een motie van Kees Vendrik (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) aangedrongen op onderzoek om aandeelhouders een bijdrage te laten leveren aan mvo.

Daarbij werd gedacht aan een aanpassing van de code Tabaksblat, een gedragscode van het bedrijfsleven zelf die betrekking heeft op de bij het bestuur van de onderneming betrokken organen, zoals aandeelhouders, bestuur en commissarissen.

Onderzoek

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) geeft uitvoering aan die motie. Het is nog niet duidelijk of en hoe de Code Tabaksblat een vervolg zal krijgen.

Heemskerk heeft besloten dat er toch een onderzoek komt naar mvo. Hij ziet later wel of de uitkomsten daarvan ingepast worden in een nieuwe code corporate governance.