AMSTERDAM - Getronics heeft zijn nettoschuld verlaagd met ,3 miljoen euro (f 651 miljoen). Het automatiseringsbedrijf deed dit door twee obligatieleningen gedeeltelijk om te zetten in aandelen.

Getronics kondigde de transactie ruim een week geleden aan. Toen mikte het bedrijf op een schuldverlaging met maximaal 306 miljoen euro. De feitelijke opbrengst van 295,3 miljoen euro stemt de onderneming tot tevredenheid. Het is een succes geworden, aldus de onderneming vrijdag.

De schuldsanering was nodig om de balans- en kredietverhoudingen te versterken. De automatiseerder heeft het moeilijk gekregen door de ingezakte ICT-markt.

De transactie leidt tot de uitgifte van ruim 61 miljoen aandelen. Dit komt neer op een uitbreiding met 17,6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De verwatering van de winst per aandeel blijft beperkt tot minder dan 1 procent, aldus de onderneming.

Op de Amsterdamse effectenbeurs stond het aandeel Getronics vrijdagmorgen 2,6 procent lager.