AMSTERDAM - De informatie voor deelnemers over het eigen pensioen is onder de maat. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Een jaar na de definitieve vaststelling van de Pensioenwet blijft een belangrijk deel van de pensioengerechtigden verstoken van begrijpelijke informatie over de opgebouwde rechten.

In het geval van individuele pensioenregelingen komen verzekeraars op grote schaal hun zorgplicht niet na. De pensioenuitvoerders krijgen zes weken de tijd om uitleg te geven over hun tekortkomingen.