AMSTERDAM - Verkopers van eten tijdens Koninginnedag en Bevrijdingsdag gingen dit jaar minder vaak in de fout dan vorig jaar. Dat meldt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dinsdag.

Bij vijf procent van de controles werden hygiëneregels overtreden. Vorig jaar lag dit percentage nog op tien.

Temperaturen

De VWA houdt er rekening mee dat de lagere temperaturen hebben bijgedragen aan de verbeterde voedselveiligheid. Mogelijk zijn de verkopers professioneler gaan werken.

Overtredingen

Op het gebied van de Drank- en Horecawet werden wel meer overtredingen geconstateerd. De VWA meldt dat bij twintig procent van de controles sprake was van een overtreding; vorig jaar was dit nog een kleine vijftien procent. Zo verkochten relatief veel kramen drank aan jongeren onder de 16 jaar.