BRUSSEL/DEN HAAG - Nederland en acht andere EU-landen hebben dinsdag een aanmaning gekregen van de Europese Commissie. Deze landen zijn te laat met het vernieuwen van vergunningen voor industriële installaties.

Uiterlijk 30 oktober vorig jaar hadden de vergunningen moeten worden vernieuwd wegens de Europese zogeheten IPPC-richtlijn voor emissie naar lucht, water en bodem. Totaal hebben 9000 van de 52.000 beoogde industriële installaties in Europa nog geen geschikte vergunning.

Richtlijn

"Het is duidelijk dat deze lidstaten niet aan de bepalingen van de richtlijn hebben voldaan. Daarom heeft de Commissie besloten juridische stappen tegen deze lidstaten te nemen", meldde Europees Commissaris Stavros Dimas dinsdag.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM is onduidelijk op welke termijn Nederland volledig aan de richtlijn kan voldoen. Driekwart tot 80 procent van de vergunningen is naar zijn zeggen vernieuwd.

Toezichtsactie

De VROM-Inspectie heeft met de Inspectie Verkeer en Waterstaat een 'toezichtsactie' ondernomen bij veertig gemeenten die tot de 'achterblijvers' worden gerekend. Gemeenten en provinvies zijn immers het bevoegde gezag. Gebleken was dat zij "onvoldoende prioriteit" geven aan de zaak.

Daarnaast speelt "een zekere terughoudendheid" mee bij bedrijven die moeten investeren in nieuwe techniek.

Het resultaat van de toezichtsactie, bedoeld om de druk op te voeren om de zaken op orde te brengen, is nog onbekend, maar krijgt nog een vervolg, aldus de woordvoerder.

Standje

Nederland kreeg dinsdag ook een standje omdat het te laat is met een EU-richtlijn voor transparantie van beursgenoteerde ondernemingen. Die richtlijn had in januari vorig jaar moeten zijn omgezet in nationaal recht.