DEN HAAG - De VVD in de Tweede Kamer pleit voor harde maatregelen in de strijd tegen langdurige werkloosheid.

"Wij mogen in dit beschaafde land niet accepteren dat 100.000 uitkeringsgerechtigden voor altijd worden afgeschreven'', zei fractievoorzitter Mark Rutte dinsdag.

Hij reageerde op onderzoek van de branchevereniging voor sociale diensten, Divosa. Daaruit blijkt opnieuw dat zeker 30 procent van de gemeentelijke sociale diensten langdurig werklozen niet aan de slag krijgt.

Werkplicht

Rutte herhaalde daarom het pleidooi van zijn fractie voor een werkplicht voor bijstandsgerechtigden.

"Krijg je bijstand, dan werk je als tegenprestatie'', aldus de VVD-fractievoorzitter. Mensen zouden daartoe aan het werk kunnen worden gezet bij bijvoorbeeld een gemeentelijke dienst of in de zorg.

Aan de slag

De CDA-fractie vindt dat sociale diensten moeten werken vanuit het idee dat iedereen aan de slag kan, uitzonderlijke gevallen daargelaten.

De Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Liesbeth Spies hebben staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) schriftelijk gevraagd hoe het Divosa-onderzoek zich verhoudt tot het voornemen van dit kabinet om 200.000 langdurig werklozen aan het werk te krijgen.

VNG

Het CDA stelt Aboutaleb voor met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te gaan praten over de kwestie. Via die weg zou de staatssecretaris moeten regelen dat de sociale diensten in gemeenten zich inspannen voor alle werklozen.