DEN HAAG - Bedrijven hebben in 2007 flink meer schade geleden door brand, diefstal, storm, wateroverlast en vorst. Een gemiddelde schade kostte hen 19.000 euro, 2000 euro meer dan in 2006.

Dat bleek dinsdag uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

Vooral de zware storm van medio januari en branden waren flinke kostenposten. Hoewel de gemiddelde schade 19.000 euro beliep, lagen brand- en explosieschades een stuk hoger met een gemiddelde van 74.000 euro.

Dat is maar liefst 15.000 euro meer dan een jaar eerder. Stormschade kostte een bedrijf gemiddeld 12.700 euro, dat is het dubbele van die in 2006.

Houtsector

Het schadepercentage voor verzekeraars (de geleden schade in procenten van de bruto verdiende premie) kwam in 2007 voor het eerst in vier jaar boven de 50 procent uit. "Vooral de metaal-, textiel-, papier- en houtsector werden zwaar getroffen", aldus het Verbond.