AMSTERDAM - Branchevereniging voor sociale diensten Divosa maakt uit onderzoek op dat tienduizenden bijstandsontvangers ongemoeid worden gelaten, terwijl er vanuit de arbeidsmarkt veel vraag is naar personeel.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag. De moeilijk te bemiddelen groep, voornamelijk bestaand uit mensen van veertig jaar en ouder, allochtonen, verslaafden en vrouwen worden door de gemeenten te weinig benaderd, luidt de conclusie van het onderzoek.

Divosa-voorzitter Tof Thissen in de ochtendkrant: "De sociale dienst voert uit wat gemeenteraden en colleges bepalen. Maar elk mens kan iets en geld mag geen argument zijn om geen pogingen te doen deze mensen weer aan het werk te krijgen."