DEN HAAG - Het aantal starters is in 2007 flink gestegen. Vorig jaar zijn 102.000 personen een onderneming gestart, tegen ongeveer 91.000 een jaar eerder.

Deze cijfers werden maandag door de Kamer van Koophandel gepubliceerd.

Opvallend is de groei van het aantal ondernemers uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië. In 2007 startten 1590 Bulgaren een onderneming, een stijging van 750 procent.

Het aantal Roemenen dat voor zichzelf begon groeide met 400 procent tot 520.