DEN HAAG - Het argument van het kabinet dat belastingverhogingen op verpakking, diesel en vliegreizen goed zijn voor het milieu, zijn "een leugen". VVD-leider Mark Rutte zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

Volgens het kabinet zouden de hogere belastingen leiden tot minder milieu-onvriendelijk gedrag bij consumenten. Maar tegelijk boekt het kabinet de opbrengt van de lastenstijgingen in. Dat bewijst voor Rutte dat die alleen maar bedoeld zijn om de schatkist te spekken.

Rutte verwacht dat de hogere lasten de belastingmoraal van de burger zullen aantasten. "Burgers gaan zoeken naar gaten om de belastingdruk te ontduiken." Daarnaast wakkeren de extra lasten de inflatie aan, wat slecht is voor de economie, aldus de VVD-leider.

Albert Heijn

Zaterdag werd bekend dat Albert Heijn de verpakkkingsbelasting zal doorberekenen aan de consument. Andere supermarktketens zullen dat voorbeeld waarschijnlijk volgen. Consumenten zijn daardoor naar schatting 1 procent meer kwijt voor hun boodschappen.

De opbrengst van 240 miljoen wil de kabinet voor bijna de helft doorsluizen naar het gemeentelijke afvalfonds. Maar Rutte constateert dat dat niet gepaard gaat met een verlaging van de gemeentelijke afvalstoffenheffingen.

Lasten

De VVD-leider vindt dat het kabinet de lasten niet moet verhogen, maar juist fors verlagen, zoals ook in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat. Hij noemde PvdA'er Wouter Bos "een van de slechtste ministers van Financiën in jaren".

Zaterdag bleek dat de SP ook moeite heeft met de verpakkingsbelasting. Tweede Kamerlid Ronald van Raak zei in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat het kabinet beter regels kan stellen om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom noemt dit "een mooi staaltje van opportunisme", omdat de SP de verpakkingsbelasting eerder steunde.