DEN HAAG - Basisscholen kunnen subsidie aanvragen om hun taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt 5,4 miljoen euro beschikbaar voor taal- en rekenverbeterprojecten. Dijksma maakte dat vrijdag bekend.

Doordat scholen met minimaal tien andere scholen deelnemen aan een project leren scholen van elkaars ervaringen. Het is de bedoeling dat leerkrachten en schoolleiders hun aanpak evalueren en het lesgeven daarop aanpassen. Op deze manier wordt duidelijk welke aanpak het succesvolst is.

Scholen die al werk maken van het verbeteren van hun taal- en rekenonderwijs kunnen ook in aanmerking komen voor een subsidie. Het ministerie mikt er op om een aanpak die zich heeft bewezen verder te verspreiden.

Lezen

De taal- en rekenverbetertrajecten zijn geïnspireerd door de eerder gestarte 'taalpilots onderwijsachterstanden' zoals het project Leesinterventie Noord-Nederland. Hierbij krijgen scholen in Drachten steun van specialisten bij het kiezen van een goede leesmethode en het gebruik daarvan in de klas, het volgen van de leerlingresultaten en het professionaliseren van leerkrachten. Veel kinderen gingen al binnen een paar weken beter lezen.

In 2011 moeten de gemiddelde leerprestaties voor alle groepen leerlingen op taal en rekenen aantoonbaar zijn gestegen ten opzichte van 2005. Maandag maakte het ministerie van OCW bekend dat het de komende drie jaar ruim 115 miljoen zal investeren om het reken- en taalniveau van leerlingen "onderwijsbreed" te verhogen.