DEN BOSCH - Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers betalen sinds donderdag slechts 30 eurocent voor een buskaartje in Noord-Brabant. De provincie experimenteert met lagere prijzen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

De eerste proef duurt 18 maanden. In 2009 worden ook de kaartjes voor mensen tussen de 12 en 65 goedkoper: een rit gaat dan tijdens de spits 1 euro kosten en buiten de spits 60 eurocent.

Het experiment is niet voor iedereen even gunstig. De gemeente Tilburg moet een proef met gratis busvervoer voor 55-plussers beëindigen, omdat de provincie uniforme prijzen wil.

Een speciaal kaartje van 50 cent dat op zaterdagen, zondagen en koopavonden geldig was, verdwijnt ook. In plaats daarvan komt er een kaartje van 1 euro dat geldig is op zaterdagen, koopavonden en koopzondagen.