DEN HAAG - Minister president Jan Peter Balkenende en zijn Russische collega Viktor Zoebkov hebben dinsdag in Den Haag een gezamenlijk actieprogramma getekend, voor de periode tot en met 2010. Het gaat onder meer over samenwerking op economische gebied, met extra aandacht voor energie.

Nederlandse bedrijven hebben de handen ineengeslagen in hun pogingen om opdrachten te krijgen bij gaswinning op het Siberische schiereiland Yamal. Daar wordt de komende jaren zo'n 200 miljard euro geïnvesteerd om onder permanent bevroren grond gas te winnen.

Shell, Gasterra, ingenieursbureau Haskoning en baggerbedrijf Van Oord behoren tot de ondernemingen die azen op orders.

In het kader van het gemeenschappelijk actieprogramma vindt ook een politieke dialoog plaats, waarin over democratie wordt gesproken.