Apothekersorganisatie: prijs populaire medicijnen verlagen

DEN HAAG - De apothekersorganisatie KNMP heeft vrijdag haar leden opgeroepen de prijs die zij in rekening brengen voor de vijf meest verstrekte merkloze geneesmiddelen per 1 juni met 40 procent te verlagen. De prijsverlaging levert een besparing op van 200 miljoen euro per jaar.

Bij de vijf middelen gaat het om twee maagzuurremmers, een bloeddrukverlager, een antidepressivum en de cholesterolverlager simvastatine.

De prijs van merkloze geneesmiddelen blijft onnodig hoog, vindt de KNMP. De organisatie heeft al eerder voorgesteld de (fabrieks)prijzen van al deze middelen met 30 procent te verlagen. Nu blijft de officiële prijs hoog. Apothekers krijgen van de fabrikant echter wel hoge kortingen. Zij brengen doorgaans de officiële prijs in rekening. Een klein deel van dit prijsvoordeel moeten de apothekers al inleveren. Oud-minister De Geus van Volksgezondheid wilde fors snijden in de inkoopvoordelen.

Patent

Hij stelde eind vorig jaar voor dat apothekers voor merkloze middelen nog maar 60 procent van de officiële inkoopprijs in rekening mogen brengen. Voor medicijnen waar nog wel patent op zit, mogen zij volgens dat voorstel maximaal 91 procent van de inkoopprijs rekenen. Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven verhinderde dat dit plan al per 1 juni wordt ingevoerd. Half juni wordt duidelijk of het wel of niet door kan gaan.

De apothekers zijn tegen het plan. Zij willen een verlaging van de fabrieksprijzen en een goede regeling voor de vergoeding die zij krijgen.

Beroering

Medicijnenfabrikant Genthon zorgde begin deze maand voor grote beroering door de prijs voor een populaire cholesterolverlager (simvastatine) met 40 procent te verlagen zodra het patent erop was verlopen. De fabrikant kreeg boze reacties van apothekers en groothandel. De KNMP riep kort daarop andere fabrikanten op de prijzen eveneens te verlagen.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie