AMSTERDAM - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) laat controleurs van slachthuizen voortaan rouleren. Dat gebeurt op last van minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA), zo heeft ze zaterdag aangekondigd in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Haar doel is om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Verburg weet nog niet per wanneer het rouleersysteem in werking treedt. "Daar wordt aan gewerkt. Dat antwoord moet ik nog even schuldig blijven."

Sfeer

Nu is het nog zo dat de controleurs kantoor houden op het terrein van het slachthuis dat zij moeten inspecteren. Daardoor zou er soms sprake zijn van een collegiale sfeer waarin mensen elkaar de hand boven het hoofd houden, stellen criticasters als de Partij voor de Dieren en diverse dierenwelzijnorganisaties.

Verburg ontkent dat er sprake is van dergelijke handjeklap, maar erkent dat de maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat slachters en VWA'ers niet te vertrouwd met elkaar omgaan.

Alarm

Begin deze maand werd een slachthuis in Leeuwarden onder een permanente poortcontrole gesteld. Een oud-medewerker van de Algemene Inspectiedienst had alarm geslagen over het slachthuis in de Friese hoofdstad. Het slachtvee zou er slecht behandeld worden.

De VWA werd begin dit jaar ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekt rapport over de werkwijze van controleurs. Dat ging specifiek over diertransporten.

Overtredingen

Dierenartsen die de controles moeten uitvoeren, zouden hun werk niet goed doen of onder druk worden gezet om overtredingen door de vingers te zien. De betrokkenen erkenden de geschetste gang van zaken, maar benadrukten dat het om een achterhaald beeld ging en dat er sindsdien talloze maatregelen zijn genomen.