DEN HAAG - Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken) krijgt extra geld om tegenvallers bij de huurtoeslag op te vangen. Daarnaast maakt het kabinet geld vrij voor de aanpak van probleemwijken.

Het gaat dit en volgend jaar om een kleine 200 miljoen euro, dat Vogelaar voor een groot deel vindt door te bezuinigen op subsidies voor nieuwbouw.

Vrijdag maakte het kabinet op hoofdlijnen begrotingsafspraken voor dit jaar en de komende jaren. Daarin is beperkte ruimte voor extra investeringen. Voor de huurtoeslag gaat het om 129 miljoen euro dit jaar. In de komende jaren loopt het bedrag op tot 190 miljoen euro.

Tegenvallers

Verder kampte het kabinet vooral met tegenvallers, voornamelijk door een flink gestegen vraag naar kinderopvang en naar de persoonsgebonden budgetten in de AWBZ-zorg.

"Nooit eerder waren er in economisch gunstige tijden zoveel problemen", aldus minister Wouter Bos van Financiën.

In tegenstelling tot Vogelaar krijgen de staatssecretarissen Sharon Dijksma (Onderwijs) en Jet Bussemaker (Volksgezondheid) geen extra geld. Dijksma moet daarom flink snijden in de kinderopvang, ingrepen van Bussemaker zijn er in de AWBZ.

Kinderopvang

Bos steekt dit jaar nog wel de hand toe, zodat Dijksma pas volgend jaar de kinderopvang moet versoberen. Zo verdwijnt daar de gastouderregeling.

Als alternatief denkt het kabinet aan het verhogen van een inkomensafhankelijke belastingkorting, zodat ouders toch familie of bekenden kunnen inschakelen voor kinderopvang. Ook overweegt het kabinet volgens ingewijden een soort wittewerksterregeling voor kleinschalige kinderopvang.

Dijksma wil verder snijden in de vergoeding die ouders ontvangen voor de kinderopvang. De laagste inkomens worden daarbij ontzien.

AWBZ

In augustus worden de maatregelen verder uitgewerkt. Ook voor duidelijkheid over ingrepen in de AWBZ verwees premier Jan Peter Balkenende vrijdag naar augustus, als het kabinet de begroting voor 2009 definitief invult.

Coalitiepartij PvdA toonde zich tevreden met de begrotingsafpraken. Tweede Kamerlid Paul Tang spreekt van "verstandige keuzes". Volgens hem heeft het kabinet de meest kwetsbare groepen ontzien door niet te bezuinigen op de huurtoeslag en door extra geld vrij te maken voor probleemwijken.

Blij

Ook het CDA is blij dat het kabinet eruit gekomen is. "We zullen de nadere invulling van de plannen in augustus kritisch volgen", zegt Kamerlid Frans de Nerée.

Het CDA wil dat de bezuinigingen op de kinderopvang evenwichtig gespreid worden over alle inkomensgroepen.

VVD

Oppositiepartij VVD heeft juist geen goed woord over voor de bezuinigingen op de kinderopvang. Volgens Kamerlid Ineke Dezentjé zijn "werkende ouders met kinderen de klos".

Ze vraagt zich af welk signaal het kabinet hiermee wil afgeven. "Welke ouder durft op basis van dit zwabberende beleid nog aan een baan te beginnen."

Stijging

Balkenende wees erop dat er ondanks de nieuwe maatregelen de komende jaren steeds extra geld gaat naar kinderopvang. De explosieve vraag vertaalt zich volgens hem niet in een evengrote stijging van de arbeidsparticipatie. "Ook dat moeten we onder oog zien."

Vakcentrale CNV verwijt de overheid onbetrouwbaarheid als ze nu snijdt in de kinderopvang. "Ouders worden nu de dupe van een financiële tegenvaller", aldus CNV-voorzitter René Paas.