AMSTERDAM - Het aantal WW-uitkeringen in Nederland nadert het kwart miljoen. Eind maart 2003 werden er 232.400 uitkeringen verstrekt, bijna eenderde meer dan een jaar eerder.

De uitkeringsinstantie UWV heeft dit dinsdag gemeld. Het aantal is in maart ten opzichte van de voorgaande maand met 4000 toegenomen, ondanks het begin van veel seizoenswerk bij schilders- en bouwbedrijven en in de landbouw.

De UWV noemt de groei bijzonder groot. "Het laat zien dat het aantal WW-uitkeringen trendmatig blijft stijgen." De grootste stijging van het aantal uitkeringen deed zich in maart voor in de sector Uitleenbedrijven (plus 1700).