VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat vanaf 1 januari 2004 één landelijk cijfer voor het ziekteverzuim van werknemers berekenen. Het bureau gaat daarvoor gebruik maken van verzuimcijfers van arbodiensten. Het CBS en de Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA) hebben daartoe maandag een convenant ondertekend.

Arbodiensten zijn commerciële bedrijven die ondernemingen en andere organisaties helpen bij de begeleiding van hun zieken. De arbodiensten gaan het CBS gegevens leveren over het totaal aantal dagen dat werknemers in Nederland ziek thuis zitten. Het statistisch bureau deelt dit getal vervolgens door het totaal aantal gewerkte dagen in Nederland. De uitkomst is het landelijk ziekteverzuimpercentage.

Op dit moment berekent het CBS een apart verzuimpercentage voor bedrijven en een percentage voor de overheid op basis van gegevens die deze organisaties zelf aanleveren. Het ministerie van Sociale Zaken combineert deze cijfers tot één ziekteverzuimpercentage voor Nederland. Nadeel is dat dit cijfer slechts een grove indicatie geeft van het verzuim in Nederland en dat er weinig gegevens beschikbaar zijn over de verzuimers.

De nieuwe rekenmethode van het CBS levert één nauwkeurig verzuimcijfer op voor heel Nederland. Daarnaast worden door de methode meer gegevens bekend over de verzuimer, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Op deze manier worden de kosten en de redenen van het ziekteverzuim beter in kaart gebracht.