AMSTERDAM - Het aantal werknemers in Nederland met een laag uurloon is sinds 1979 sterk gegroeid, van circa 0,6 miljoen naar 1,25 miljoen.

Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Ook het aantal laagbetaalde uren per hoofd van de beroepsbevolking steeg sterk, van 80 uur van het totale aantal gewerkte uren in 1979 naar 120 uur.

Tegelijkertijd daalde het aantal uren hoogbetaald werk dezelfde periode licht, van ongeveer 670 tot 650.

Deeltijdwerk

Als belangrijkste reden noemen de onderzoekers dat het aantal deeltijdwerkers sterk is toegenomen. Meer studenten, scholieren en vrouwen werken parttime. Een andere reden is de verlaging van het minimumloon sinds eind jaren zeventig.

De onderzoekers noemen de stijging van het aantal laagbetaalde uren verontrustend omdat het opleidingsniveau in Nederland in dezelfde periode sterk is gestegen.

De resultaten spreken de gedachte tegen dat een hoger opleidingsniveau leidt tot een hoger inkomen.

Laagopgeleiden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte maandag bekend dat het aantal hoogopgeleiden bijna even groot is als het aantal laagopgeleiden.

In 2007 had ongeveer 28 procent van de bevolking een hbo-opleiding of een opleiding op academisch niveau. Het aantal mensen met een lagere opleiding is 29 procent.