AMSTERDAM - Het aantal mensen met een werkloosheiduitkering zal de komende tijd minder snelgroeien dan werd aangenomen. Dat meldt de Volkskrant maandag. Volgens eenberekening van de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) zullen op basis vanhet regeerakkoord zeker 85.000 werklozen hun WW-uitkering verliezen.

Het uitkeringsinstituut denkt dat ruim de helft van deze 85.000 in de toekomstmoet zien rond te komen van spaargeld of een tweede inkomen in het huishouden,omdat ze ook niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.