BERLIJN - Duitsland raakt steeds verder in financieel noodweer. Minister Hans Eichel van Financiën maakte zondag bekend dat de federale begroting volgend jaar een gat heeft van omstreeks 15 miljard euro. Dat is 5 miljard euro meer dan hij in eerdere instantie had verwacht.

Tegen de radio kondigde de sociaal-democraat over een brede linie noodmaatregelen aan, zonder daarover verder in details te treden. Wel gaf Eichel aan dat "hantering van de kaasschaaf niet het middel is om deze begrotingsproblemen op te lossen".

De SPD-minister sprak over een sterke verlaging van subsidies en andere vormen van overheidssteun. In hoeverre dat een verdere versobering van het stelsel van sociale zekerheid betekent, bleef onduidelijk. Bundesbank-president Erich Welteke pleitte eerder deze maand nog voor een omvangrijke verandering van het sociale zekerheidssysteem.

Kaasschaafmethode

Eichel stelde zondag een sterkere beperking van subsidies in het vooruitzicht dan de 10 procent die oppositiepartij CDU (christen-democraten) in geachten heeft. Vanuit de CDU werd zondag juist gepleit voor een gelijkmatiger afbouw van subsidies. "Ik ben absoluut vóór de kaasschaafmethode", verklaarde CDU-deelstaatminister Gerhard Stratthaus (Baden-Württemberg).

CDU-zusterpartij CDU en de liberale FDP stellen voor om in het buitenland aan te dringen op terugbetaling van de schulden die landen aan Duitsland hebben. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van circa 52 miljard euro. Het ministerie van Financiën wees het voorstel zondag resoluut van de hand. "Dit getuigt van weinig realiteitszin", concludeerde een woordvoerder.

Deflatie

De berichten over oplopende tekorten gaan gepaard met een felle discussie of de zwalkende Duitse economie te kampen krijgt met deflatie. Zo'n situatie van prijsdaling, dalende productie en oplopende werkloosheid zou het laatste restje aan groeivermogen uit de Duitse economie zuigen.

Otmar Issing, het Duitse lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), bagatelliseerde zaterdag het gevaar. Er is geen enkel bewijs dat het land in een langdurige periode van prijsdalingen en afnemende vraag terechtkomt, aldus Issing zaterdag. Volgens hem zijn speculaties over mogelijke deflatie gevaarlijk voor de economische ontwikkeling, omdat ze het vertrouwen van burgers verder ondermijnt.

Eichel viel zondag Issing bij. "Wij kennen geen deflatie. Dat zijn onverantwoordelijke uitlatingen." Norbert Walter, topfunctionaris bij de Deutsche Bank, wond zich juist op over deze "lichtzinnige ontkenning".