WASHINGTON - -De huidige financiële crisis is de ernstigste sinds de grote crisis van 1929 op financieel gebied.

Maar tot nu toe is de doorwerking op de rest van de economie beperkt gebleven. Aldus minister van Financiën Wouter Bos vrijdag in Washington.

Crisis

Bos, die in Washington de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bijwoont, is het ten dele eens met de financier George Soros, die deze week heeft betoogd dat de wereld de ernstigste crisis doormaakt sinds de beruchte crisis van 1929 die een wereldwijde malaise tot gevolg had.

Beperkt

Maar Bos is van mening dat de crisis in Nederland tot dusver redelijk beperkt is gebleven tot financiële instellingen en tot nu toe geen gevolgen heeft voor de rest van de economie, zoals uit de groeicijfers blijkt. Maar daarmee is volgens Bos niet gezegd dat de bui overdrijft.

Bos: "Er zijn veel onzekerheden. Het is alsof je in de ring aan het boksen bent. Je weet dat je een klap kan verwachten, maar je weet niet waar hij vandaan komt, van links of van rechts."

Nout Wellink, directeur van de Nederlandse Bank, voegt daar aan toe dat deze crisis moeilijk met 1929 te vergelijken is, omdat die crisis veel breder was, en daarom verstrekkender gevolgen had.

Internationaal Toezicht

Bij de voorjaarsvergadering van het IMF komt dit weekend de vraag aan de orde of er meer internationaal toezicht nodig en mogelijk is om een kredietcrisis in de toekomst te voorkomen.

Een wereldwijd college van toezichthouders wordt in het leven geroepen om dit soort zaken te volgen, maar dat zal geen orgaan zijn met tanden.

Wat dat betreft is volgens Bos de Europese Unie verder, want daar komt nu een college van toezichthouders van de grond dat bindende afspraken kan maken.

Maar het is ondenkbaar dat de bevoegdheden van het IMF in die richting zullen worden uitgebreid.

Zeepbel

Minister Bos is weinig gelukkig met het IMF-rapport waarin de Nederlandse huizenmarkt een zeepbel wordt genoemd.

"Wij hebben veel respect voor het hoge niveau van studies van het IMF. Deze studie is in dat kader van hoge kwaliteitsstudies van iets minder hoog niveau", zegt Bos diplomatiek.

Standaardmodel

Wellink voegt daar aan toe dat het IMF bij de studie is uitgegaan van een standaardmodel en geen rekening houdt met landelijke factoren, waardoor het gebruikte model voor de Nederlandse huizenmarkt niet opgaat en tot verkeerde conclusies leidt.

Het rapport suggereert volgens Wellink ten onrechte dat er in Nederland een huizencrisis dreigt zoals Amerika die nu kent.