DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil de leeftijd waarop gehandicapte jongeren worden gekeurd voor een Wajong-uitkering verhogen van 18 naar 27 jaar. Zijn departement heeft dat vrijdag laten weten.

Donner vindt het onverstandig om jongeren al op hun 18e volledig arbeidsongeschikt te verklaren en tot hun 65e een uitkering te geven. Uit onderzoek blijkt dat maar een op de vijf Wajongers niet kan werken.

In de opzet die Donner voor ogen heeft, vindt een eerste keuring nog steeds op het 18e jaar plaats. Naar schatting zal 20 tot 30 procent dan een volledige Wajonguitkering krijgen. De rest gaat werken of studeren en ontvangt een gedeeltelijke Wajonguitkering als aanvulling op het inkomen. Op het 27e jaar vindt dan de definitieve keuring plaats.

Minimum

Op dit moment krijgen 170.000 Wajongers een uitkering. Die bedraagt 75 procent van het minimumloon. Voor de overheid is hiermee een bedrag van circa 2 miljard euro per jaar gemoeid. De kosten dreigen fors op te lopen, omdat volgens ramingen het aantal Wajongers in de komende decennia kan stijgen tot 300.000 à 500.000.

Donner heeft de Tweede Kamer toegezegd in mei met voorstellen te komen die de groei van het aantal Wajongers moet afremmen. Volgens ingewijden wil hij daarvoor 50 miljoen euro extra uittrekken. Dat geld is bedoeld om te voorkomen dat jongeren in de Wajong terecht komen en om jongeren die al een uitkeringen hebben gedeeltelijk aan de slag te helpen.