DEN HAAG - De betwiste plannen voor snellere treinen gaan toch door. De Tweede Kamer gaf donderdag verkeersminister Camiel Eurlings het groene licht om 40 miljoen euro te steken in reistijdverbetering via spooraanpassingen. Zo gaat 20 miljoen naar het traject Sittard-Heerlen.

De minister zegde toe dat hij binnen twee maanden uitsluitsel zal geven over een andere voorgenomen investering van 30 miljoen in spoorveiligheid. Hij gaat Brussel daarvoor proberen te 'bewerken'.

De Europese regels verzetten zich tegen een goedkopere variant van het ATB-beveiligingssysteem in plaats van het moderne Ertms. De Nederlandse Spoorwegen pleiten voor ATB. ProRail en goederenvervoerders zijn er tegen. Eurlings beloofde een "extra gang" naar Brussel om in elk geval die over de streep te trekken.

Onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau van de Kamer kraakte onlangs nog voorstellen van Eurlings om treinen harder te laten rijden. Er lag een CDA-PvdA-amendement aan ten grondslag om voor 70 miljoen de reistijd tussen de Randstad en andere delen van het land te verbeteren. Die stonden onder druk door de nieuwe NS-dienstregeling voor 2007.

PvdA-fractiewoordvoerder Diederik Samsom zag de 20 miljoen voor 97 seconden reistijdwinst op het Limburgse tracé eerst niet helemaal zitten.

Duitsland

Hij liet zich overtuigen door de bewindsman, die aanvoerde dat er twee miljoen mensen jaarlijks op het traject reizen en de investeringen zorgen voor een betere verbinding naar Duitsland.

VVD en GroenLinks vroegen nog naar de 'dekking' van de maatregelen. Eurlings verzekerde dat de 70 miljoen niet ten koste gaat van de uitgaven voor achterstallig onderhoud. Met name GroenLinkser Wijnand Duyvendak vreesde dat indirect de treinreiziger de dupe wordt omdat het geld uit het potje spoorbeheer moet komen.