AMSTERDAM - Werklozen die zich gezond voelen, hebben een veel grotere kans werk te vinden dan WW'ers met gezondheidsklachten.

Van alle WW-klanten heeft 42 procent na korte of lange tijd betaald werk gevonden. Van degenen met gezondheidsklachten is dat slecht 15 procent, zo staat in de Kwartaal Verkenningen van uitkeringsinstantie UWV.

Mensen die zich niet gezond voelen, hebben meer begeleiding nodig bij het vinden van werk. Een persoonlijke aanpak heeft op hen een groter effect dan bij de WW'ers die goed in hun vel zitten, blijkt uit onderzoek.

Onzekerheid

Mogelijk komt dat doordat de klachten die mensen ervaren, juist voortkomen uit het feit dat ze werkloos zijn, en uit onzekerheid over hun vaardigheden en hun kansen op werk.

Extra aandacht kan hen dan een steuntje in de rug geven en meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden.