MEPPEL - De vakbonden hopen dat de fusie tussen de zuivelcoöperaties Campina en Friesland Foods niet gepaard zal gaan met gedwongen ontslagen. De samenvoeging kost zeker vijfhonderd arbeidsplaatsen, die tot 2011 gefaseerd zullen verdwijnen.

De fusie is op zich een logische ontwikkeling en met het oog op de toekomst verstandig, zegt vakbondsbestuurder Leo Bons van CNV Bedrijvenbond. Het aantal banen dat verdwijnt valt hem tegen. "Dat is meer dan verwacht".

Harry Vellenga van FNV Bondgenoten had wel verwacht dat het in die orde van grootte zou liggen.

Sociale gevolgen

De meeste banen verdwijnen in Nederland en FrieslandCampina heeft al aangegeven er alles aan te zullen doen om de sociale gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De gesprekken met de bonden over een sociaal plan beginnen half mei.

De bonden verwachten dat een deel van de reductie kan worden opgevangen door natuurlijk verloop en herplaatsing binnen het bedrijf. Voor de overigen moeten in het sociaal plan afspraken worden gemaakt. Inzet daarbij is hen elders aan een baan te helpen.