NIEUWEGEIN - De stagnatie van de Nederlandse huizenmarkt duurt voort. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er opnieuw minder huizen verkocht.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) lijkt het erop dat de kredietcrisis en de daardoor veroorzaakte onzekerheid de consument voorzichtiger maakt.

Het aantal verkochte woningen daalde in de eerste drie maanden met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De prijs voor een woning nam op jaarbasis gemiddeld met 3,2 procent toe tot 244.000 euro.

Problemen

NVM-voorzitter Ger Hukker blijft erbij dat de problemen die spelen op de Amerikaanse woningmarkt zich in Nederland niet voordoen.

Maar dat er meer huizen te koop staan, suggereert volgens Hukker dat het consumentenvertrouwen is afgenomen onder invloed van de problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt en de daardoor ontstane kredietcrisis.

Randstad

Het aantal verkochte huizen in de duurdere delen van de Randstad bleef achter vergeleken met de rest van Nederland. Voor de regio's Delft, Amsterdam en Haarlem is het aantal verkopen zelfs tussen de 23 en 25 procent lager dan in het vierde kwartaal.

De toename van het aantal te koop staande huizen kwam uit op 3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Ook nam het aantal dagen dat een woning te koop staat toe, al verschilt dit sterk per type woning.

Zo stonden vrijstaande woningen het afgelopen kwartaal bijna 150 dagen te koop. Aan de onderkant van de markt staan tussenwoningen en appartementen iets meer dan 70 dagen te koop.

Stijging

De NVM verwacht nog steeds dat de gemiddelde woningprijzen dit jaar rond de 2 procent zullen stijgen. De sterkste stijging wordt voorzien in de woonregio Utrecht. De prognose is dat daar de prijzen met 3 procent omhoog gaan.

In Zeeland daarentegen zullen de prijzen juist met 2 procent dalen, zo verwacht de makelaarsvereniging.