DEN HAAG - Meer dan de helft van de musici en dansers heeft door het werk last van rug, nek en schouders. Een op de vijf werkende muzikanten heeft een gehoorbeschadiging opgelopen, zo heeft de Arbeidsinspectie donderdag gemeld.

Het werk in de muziek- en theaterwereld is lichamelijk zwaar en de sector heeft al maatregelen genomen om de risico's te beperken. De inspectie voert de komende maanden controles uit om te kijken of mensen voldoende worden beschermd.

Bij orkesten is schadelijk geluid een probleem. Het risico kan worden beperkt door bijvoorbeeld niet iedereen bij iedere repetitie te laten zijn, of goed te kijken naar de akoestiek. Doofheid betekent voor een musicus direct einde loopbaan.

Technici

Ook het ondersteunend personeel heeft zwaar werk. Technici moeten vaak zwaar tillen bij het opbouwen van een podium of een decor. De meeste theaters gebruiken hijsinstallaties om decorstukken te verplaatsen. Meestal gebeurt dat terwijl er mensen op toneel zijn en alleen getraind personeel mag dan ook de knoppen bedienen.

In de popsector is afgesproken dat bij concerten het geluid niet harder mag zijn dan 105 decibel. Ondersteunend personeel moet gehoorbescherming dragen om het niveau terug te brengen naar 80 decibel.