DEN HAAG - Het is de vraag of er voldoende steun is voor een initiatiefwet van VVD en PvdA om burgers en bedrijven beter te beschermen tegen buitenproportionele controles van de belastingdienst.

De Tweede Kamer buigt zich donderdag over de vorig jaar ingediende initiatiefwet.

De twee partijen willen dat belastingplichtigen meer mogelijkheden krijgen voor bezwaar en beroep zodat uiteindelijk een rechter kan toetsen of de fiscus bij het opeisen van informatie niet overvraagt.

Het kabinet is tegen het voorstel omdat er al voldoende bezwaarmogelijkheden zijn.

De Jager

Daarnaast vreest staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) dat kwaadwillenden de ruimere wetgeving misbruiken om de boel te traineren. Ook ontbreekt volgens hem de financiële dekking van 26 miljoen euro per jaar.

Partijen als CDA en SP verlenen ook niet op voorhand steun. Zij willen eerst dat de initiatiefnemers kunnen aantonen dat de extra bescherming noodzakelijk is. Na de bijdragen van de fracties op donderdag antwoorden de initiatiefnemers over twee weken.