HAZERSWOUDE - Vrouwen zijn voor sommige functies in de metaalbewerking mogelijk geschikter dan mannen. Dat is een van de opvallendste uitkomsten van een onderzoek dat TNS NIPO heeft verricht in opdracht van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor metaalbewerking (OOM).

"Vrouwen doen het vaak beter dan mannen bij het leiden van ingewikkelde technische projecten, omdat ze beter meer dingen tegelijk kunnen doen".

Verder zijn vrouwen vaak secuurder, waardoor het verrichten van heel nauwkeurige werkzaamheden in assemblage en het bedienen van machines hen beter afgaat", stelt Lea Mazor, een van de twee opstellers van het onderzoek.

Mannenbolwerk

De metaal is een mannenbolwerk. Slechts een tiende procent van de werknemers is vrouw. Maar nu de krapte op de arbeidsmarkt de groei dreigt te remmen, komen de vrouwen meer in beeld. Het OOM vroeg het NIPO onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van meer vrouwelijke werknemers.

Sommige werkgevers in de metaalbewerking hebben die waarde al ontdekt, aldus Mazor. "Maar in de sector moet dit breder worden uitgedragen."

Femme Metaal

Voor het onderzoek hield het NIPO een reeks diepte-interviews met een dwarsdoorsnede van de werkgevers in de sector. De conclusies worden donderdag besproken op de landelijke "Femme Metaaldag" in Woerden.